24.11.2021

Дана 24. новембра 2021. године реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 24. марта 2021. године, са купонском стопом од 1,50%. Обим аукције износио је 66.121.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 15.360.000,00 евра. Реализовано је 15.360 комада државних обвезница, номиналне вредности 15.360.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. марта 2033. године.

Исплата купона, у износу од 1,50% годишње, вршиће се сваког 26. марта до датума доспећа