16.11.2021
Дана 16. новембра 2021. године реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 30.07.2025. године, први пут емитована 28. јануара 2020. године. Обим аукције износио је 43.611.210.000,00 динара са купонском стопом од 3,00%.

На данашњој аукцији није било достављених понуда.