04.10.2021
Дана 11. октобра 2021. године заказује се аукција превременог откупа трогодишње државне обвезнице емитоване 15. јануара 2019. године, која доспева 17. јануара 2022. године, купонска стопа 3,75%, ISIN: RSMFRSD32444.

Планирани обим откупа: 10.000.000.000,00 динара. 

Салдирање аукције (Т+2), односно 13. октобра 2021. године.