04.10.2021

Clearstream, међународни централни регистар хартија од вредности, који обавља послове клиринга и салдирања (ICSD) укључио је данас српско тржиште капитала у своју глобалну мрежу, што ће значајно олакшати приступ страних инвеститора домаћем тржишту хартија од вредности.

Clearstream је први међународни централни регистар хартија од вредности, који ће омогућити страним инвеститорима директано салдирање државних обвезница деноминованих у динарима (РСД). Raiffeisen Bank International AG ће имати улогу ексклузивног локалног агента за послове Clearstream-а на домаћем тржишту.

Обвезнице Републике Србије су претходно укључене у  J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index чиме је постигнут значајан напредак у јачању ликвидности секундарног тржишта државних обвезница, као и долазак нових међународних страних инвестиционих фондова. Укључивање српских обвезница у индекс последица је јаког и стабилног домаћег макроекономског окружења, као и дугогодишњи напори за развој домаћег финансијског тржишта.

Присуство Clearstream-а допринеће додатном повећању учешћа страних инвеститора и повећању ликвидност на домаћем тржишту капитала.

Министарство финансија Републике Србије очекује да ће овај корак створити чврсте везе са глобалним системима који обављају послове клиринга и салдирања, као и да ће значајно олакшати приступ страних инвеститора српском тржишту капитала.

Clearstream је једна од водећих светских финансијских институција за послове клиринга и салдирања домаћих и међународних хартија од вредности. Део је групације Немачке берзе (Deutsche Börse Group) и пружа пост-трговинску инфраструктуру за тржиште еврообвезница и 59 домаћих тржишта државних хартија од вредности широм света.