09.09.2021
Влада Pепублике Србије усвојила је на данашњој седници Оквирни документ за издавање зелених обвезница (Green Bond Framework), чиме је постала прва држава на Балкану  која се јавно изјаснила о посвећености промовисања свести о еколошком, друштвеном и корпоративном управљању пројектима у области ублажавања климатских промена и заштите животне средине. Овај документ омогући ће Србији приступ глобалним тржиштима капитала у „ESG“ формату.

Да подсетимо, почетком јуна ове године, Влада је основала Међуресорну радну групу за зелене обвезнице са задатком да припреми Оквирни документ у складу са стандардима Међународне асоцијације за тржиште капитала (ICMA Principles).

Оквирни документ израђен у складу са наведеним стандардимa обезбеђује сигурност инвеститорима да ће прибављена средства путем емисије зелених обвезница бити коришћена за финансирање зелених пројеката a чине га четири основне компоненте: коришћење средстава, поступак евалуације и одабира трошкова, управљање средствима и извештавање.

Србија је веома посвећена томе да буде део решења за бројне изазове који проистичу из климатских промена и загађења, изумирање флоре и фауне, угрожене екосистеме, континуирани раст отпада и несташицу природних ресурса. У светлу таквих потенцијално разорних ефеката, Србија је спремна да се суочи са претњом климатских промена кроз учешће у глобалним и регионалним иницијативама у циљу преласка на зелену економију.
Потписивањем Декларације из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан,  Република Србија је заједно са економијама западног Балкана изразила посвећеност спровођењу Зелене агенде. 
Тржиште зелених обвезница последњих година бележи енорман раст захваљујући повећању свести инвеститора о клими и потражњи за улагањима у ову врсту хартија од вредности. Оквирни документ зелених обвезница подржаће ову амбициозну иницијативу, прошириће базу инвеститора и помоћи Србији да подигне свест о значају одрживог финансирања уз промоцију на међународном нивоу и у оквиру финансијског сектора и тржишта капитала у Србији.

 Оквирни документ за издавање зелених обвезница