07.09.2021

Дана 07. септембра 2021. године реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 20. августа 2032. године, први пут емитована 18. фебруара 2020. године. Обим аукције износио је 3.771.410.000,00 динара са купонском стопом од 4,50%.

Укупан обим тражње износио је 2.457.900.000,00 динара. Реализовано је 210.400 комада државних обвезница, номиналне вредности 2.104.000.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,24 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње и то сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа.