06.04.2021
Дана 06. априла 2021. године реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије,  која доспева 30.07.2025. године, први пут емитована 28. јануара 2020. године. Обим аукције износио је 77.323.620.000,00 динара са купонском стопом од 3,00%.

Укупан обим тражње износио је 7.371.500.000,00 динара. Реализовано је 737.150 комада државних обвезница, номиналне вредности 7.371.500.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,23 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње и то сваког 30. јануара и 30. јула до датума доспећа.