28.02.2013

Republika Srbija je ispunila 37,3% od plana finansiranja budžeta za 2013. godinu uz značajno smanjenje troškova zaduživanja. U poređenju sa trećim kvartalom 2012. godine prinosi na dinarske hartije od vrednosti su značajno smanjeni u zavisnosti od ročnosti za 1,8 do 4,6 procentna poena.

Prinosi na evro denominovane hartije od vrednosti emitovane na domaćem tržištu za isti period su smanjeni za 2,2 procentna poena.

U februaru 2013. godine Republika Srbija je emitovala sedmogodišnju evroobveznicu u iznosu od 1,5 milijarde dolara. Ovom emisijom Republika Srbija je ostvarila najnizu kuponsku stopu , od izlaska na međunarodno finansijsko tržište, i ona je iznosila 4,875%.