24.09.2021
Raspored aukcija državnih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u RSD za četvrti kvartal 2021. godine:


12.10.2021 - petogodišnje državne obveznice, kuponska stopa 3,00% (polugodišnja isplata 
                     kupona), datum dospeća 30. jul 2025. godine, reotvaranje od 28.01.2020. godine, 
                     planirani obim prodaje 10.000.000.000 dinara;

16.11.2021 - petogodišnje državne obveznice, kuponska stopa 3,00% (polugodišnja isplata 
                     kupona), datum dospeća 30. jul 2025. godine, reotvaranje od 28.01.2020. godine, 
                     planirani obim prodaje 5.000.000.000 dinara;

14.12.2021 - petogodišnje državne obveznice, kuponska stopa 3,00% (polugodišnja isplata 
                     kupona), datum dospeća 30. jul 2025. godine, reotvaranje od 28.01.2020. godine, 
                     planirani obim prodaje 10.000.000.000 dinara;


Raspored aukcija državnih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u EUR za četvrti kvartal 2021. godine:


24.11.2021 - dvanaestogodišnje državne obveznice, kuponska stopa 1,50% (godišnja isplata 
                     kupona), reotvaranje od 24.03.2021. godine, planirani obim prodaje 66.121.000 evra.