21.09.2021
Dana 21. septembra 2021. godine reotvorena je emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, koja dospeva 30.07.2025. godine, prvi put emitovana 28. januara 2020. godine. 
Obim aukcije iznosio je 54.003.910.000,00 dinara sa kuponskom stopom od 3,00%.

Ukupan obim tražnje iznosio je 8.342.140.000,00 dinara. Realizovano je 654.214 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 6.542.140.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,05 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Isplata kupona u iznosu od 3,00% vršiće se polugodišnje i to svakog 30. januara i 30. jula do datuma dospeća.