01.10.2020
Dana 01. oktobra 2020. godine reotvorena je emisija dvanaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, koja dospeva 20.08.2032. godine, prvi put emitovana 18. februara 2020. godine. Obim aukcije iznosio je 60.475.170.000  dinara sa kuponskom stopom od 4,50%.

Ukupan obim tražnje iznosio je 19.996.020.000 dinara. Realizovano je 1.969.602 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 19.696.020.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 20. avgusta 2032. godine. Isplata kupona u iznosu od 4,50% vršiće se polugodišnje i to svakog 20. februara i 20. avgusta do datuma dospeća.