14.07.2020
Dana 14. jula 2020. godine reotvorena je emisija dvanaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovana 18. februara 2020. godine. Obim aukcije iznosio je 61.940.230.000 dinara sa kuponskom stopom od 4,50%.

Ukupan obim tražnje iznosio je 778.060.000 dinara. Realizovano je 19.806 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 198.060.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,85 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 20. avgusta 2032. godine. Isplata kupona u iznosu od 4,50% vršiće se polugodišnje i to svakog 20. februara i 20. avgusta do datuma dospeća.