23.06.2020
Dana 23. juna 2020. godine, reotvorena je emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovana 28. januara 2020. godine, sa kuponskom stopom od 3,00%. 
Obim aukcije iznosio je 65.167.070.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 28.578.300.000 dinara. Realizovano je 1.061.330 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 10.613.300.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Isplata kupona u iznosu od 3,00% vršiće se polugodišnje svakog 30. jula i 30. januara do datuma dospeća.