12.06.2020
Rejting agencija Standard and Poor’s potvrdila je kreditni rejting Srbije  na nivou BB+
uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

U svom izveštaju agencija je istakla da je nivo kreditnog rejtinga na nivou  BB+ rezultat dugogodišnje makroekonomske stabilnosti, visokog nivoa deviznih rezervi i uređenih javnih finansija. 

Zahvaljujući merama fiskalne discipline Vlade Republike Srbije u prethodnom periodu, kao i merama fiskalne konsolidacije, Srbija je ušla u ovu krizu znatno spremnija i sa bolje uravnoteženim finansijama u odnosu na krizu pre deset godina. 

Takođe smanjenjem javnog duga u prethodnim godinama stvoreno je dovoljno fiskalnog prostora, tako da fiskalna politika u uslovima krize može da podrži dodatno zaduživanje za oporavak ekonomije od negativnog uticaja pandemije i da uspori ekonomski pad srpske privrede.

Agencija navodi da su uspešne mere monetarne politike sprovedene u prethodnih šest godina, rezultirale stabilnom i niskom inflacijom. 

Pored toga agencija procenjuje da će visok nivo stranih direktnih investicija u prethodnom periodu biti dovoljan da u potpunosti pokrije tekući deficit.

Prema oceni agencije, zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije, kao i donetim sveobuhvatnim paketom mera monetarne i fiskalne politike, efekti krize u Srbiji su znatno ublaženi.

Navodi se da će brzina oporavka srpske privrede zavisiti i od kretanja u zemljama koji su naši ključni spoljnotrgovinskii partneri. 

Agencija Standard and Poor’s, pored svih rizika koji postoje, procenjuje da će Republika Srbija već u 2021. godini ostvariti značajan privredni rast od čak 5% i upotpuni ekonomski oporavak.