03.06.2020
Dana 02. juna 2020. godine, reotvorena je emisija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, sa kuponskom stopom od 2,00%. 

Ukupan obim tražnje na aukciji iznosio 3.569.630.000,00 dinara, a realizovano je 246.963 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 2.469.630.000,00 dinara. Na današnjoj aukciji stope prinosa su se kretale u rasponu od 1,80% do 2,40%.

Državne obveznice prodate su po stopi prinosa od 2,15 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 06. aprila 2023. godine. Isplata kupona u iznosu od 2,00% vršiće se godišnje svakog 06. aprila do datuma dospeća.