27.05.2020
Dana 27. maja 2020. godine, reotvorena je emisija dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovana 05. maja 2020. godine, sa kuponskom stopom od 1,70%. 
Obim aukcije iznosio je 23.897.660.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 7.680.000.000 dinara. Realizovano je 768.000 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 7.680.000.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,10 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 07. maja 2022. godine. 
Isplata kupona u iznosu od 1,70% godišnje vršiće se do datuma dospeća i to svakog 07. maja.