19.05.2020
Dana 19. maja 2020. godine, reotvorena je emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, sa kuponskom stopom od 3,00%. 

Ukupan obim tražnje na aukciji iznosio 3.704.780.000,00 dinara, a realizovano je 300.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 3.000.000.000,00 dinara. Na današnjoj aukciji stope prinosa su se kretale u rasponu od 2,60% do 2,99%.

Državne obveznice prodate su po stopi prinosa od 2,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Isplata kupona u iznosu od 3,00% vršiće se polugodišnje svakog 30. jula i 30. januara do datuma dospeća.