06.09.2017
Na aukciji petnaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 6. septembra 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 52.601.000 evra. Realizovano je 52.601 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 52.601.000 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. septembra 2032. godine. Datum dospeća kupona (3,75% godišnje) je 8. septembar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je nepromenjena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na poslednjoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 19. oktobra 2016. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u septembru 2017. godine.