31.08.2017
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 3. aprila 2017. godine, a ponovo otvorene 31. avgusta 2017. godine ukupan obim tražnje iznosio je 17.248.280.000,00 dinara. Realizovano je 1.515.127 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 15.151.270.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,80 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. aprila 2020. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 5. april. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,10 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 02. avgusta 2017. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u septembru 2017. godine.