30.08.2017
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 30. avgusta 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 30.620.000 evra. Realizovano je 25.000 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 25.000.000 evra.

Državni zapisi su prodati po izvršnoj stopi prinosa od 0,55 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 7. septembra 2018. godine. 

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je nepromenjena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 26. juna 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u septembru 2017. godine.