02.08.2017
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 03. aprila 2017. godine, a ponovo otvorene 02. avgusta 2017. godine, sa planiranim obimom prodaje do 10.000.0000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 11.261.900.000 dinara. Realizovano je 816.340 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 8.163.400.000 dinara, što je u skladu sa planiranim obimom prodaje.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. aprila 2020. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 5. april. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,10 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 06. jula 2017. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u avgustu 2017. godine.