13.07.2017
Reotvaranjem emisije desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 15. marta 2017. godine, a ponovo otvorene 13. jula 2017. godine ukupan obim tražnje iznosio je 27.430.000,00 evra. Realizovano je 18.430 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 18.430.000,00 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 17. marta 2027. godine. Datum dospeća kupona (3,50% godišnje) je 17. mart. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 15. marta 2017. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u julu 2017. godine.