početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Kalendar aukcija
Kalendar aukcija je zvaničan plan aukcija na mesečnom nivou, koji sastavlja i predlaže Ministarstvo finansija, odnosno Uprava za javni dug, na osnovu potreba i mogućnosti da se u planiranom mesecu finansiraju dospele obaveze Republike Srbije. Iz razloga promenljivoti dinamike javnih prihoda i primanja, Ministarstvo fianansija ima pravo da izmeni kalendar aukcija tokom meseca na koji se odnosi.
Kalendar aukcija je jedna od tema koja se raspravlja na sednicama Komiteta za likvidnost, koji se održava jednom u tri nedelje. Članovi Komiteta za likvidnost su: Državni sekretari u ministarstvu finansija, Pomoćnik ministra sektora za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Direktor uprave za trezor, Direktor uprave z ajavni dug i druga ovlašćena lica.

Kalendar emisija prikazuje, koje hartije od vrednosti će biti emitovane ili otkupljene (ročnost i vrednost emisije) i datum kada će se održati aukcija. 
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>