почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Обавештење о закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума
Набавка горива и мазива
 Обавештење о закљученом уговору CJN 3-2018 партија 
 
Набавка услуга мобилне телефоније
 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 7-2018 партија 
 
Набавка канцеларијског намештаја
 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 2-2017 партија 1
 
Набавка услуге осигурања запослених и других лица
 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 6-2018 партија 1

 
Набавка добара - канцеларијски материјал

 Обавештење о закљученом уговору CJN 4 - 2017 партија 13 
Набавка услуге осигурања моторних возила
 Обавештење о закљученом уговору CJN 5 - 2018 партија 1

 
Набавка добара - рачунарска опрема 2018

 Обавештење о закљученом уговору 2017 CJN 6 - 2016 партија 1
 
Набавка услуга одржавања и поправке рачунарске опреме 
Набавка добара - тонера Обавештење о закљученом уговору CJN 8-2017 партија 5


 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>